Verslag ALV 21 september 2014

Het is traditie bij de NJBG om eens per jaar een Algemene Leden Vergadering te organiseren, gewoonlijk in januari. Het bestuur reflecteert dan samen met de aanwezige leden op het afgelopen kalenderjaar en blikt alvast vooruit naar de zomerkampen. Ook in januari 2015 wordt er weer een ALV georganiseerd, maar aangezien er in de afgelopen jaren veel veranderd is binnen de NJBG was er een brede behoefte vanuit het bestuur en de werkgroepen om een extra ALV in te lassen. Zo gezegd, zo gedaan: op zondag 21 september zat het bestuur met een aantal leden en de vertegenwoordigers van alle werkgroepen in een zonnige achtertuin in Amsterdam-Zuid!

Na de opening was het eerste agendapunt het bespreken van een jaarverslag, waaruit bleek dat de NJBG wederom een groot aantal bijzondere en leuke activiteiten had georganiseerd voor al haar leden. Ook de zomerkampen waren een groot succes: deze waren goed bezocht en zowel de deelnemers als de kampleiding hebben een geweldige tijd gehad. Bijzondere hoogtepunten waren de lustrumviering van het 55-jarig bestaan in Xanten en de succesvolle stand die de NJBG heeft bemand tijdens het Romeinenfestival. Wederom bleek dat de NJBG een rijke geschiedenis en grote naamsbekendheid heeft! Het financiële jaarverslag was ook positief: het bestuur heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het financiële welzijn van de vereniging, en dit heeft onmiskenbaar zijn vruchten afgeworpen. Er zijn nog wat laatste zaken af te ronden, maar al met al ziet ook de financiële toekomst van de NJBG er rooskleurig uit. Om dit zo te houden is er afgesproken dat er ook voor de komende jaren een begroting opgesteld gaat worden, en tevens wordt er een kascommissie opgericht om de realisaties goed te laten keuren.

Het meest spannende moment is tot het laatst bewaard: het verkiezen van een nieuw hoofdbestuur! Het oude hoofdbestuur heeft meerdere jaren achtereen hard gewerkt om de NJBG meer met z'n tijd mee te laten gaan en om de weg vrij te maken voor de toekomst van de vereniging. Het staat als een paal boven water dat het hoofdbestuur hierin is geslaagd; veel dank voor al jullie moeite en inzet! We hebben afscheid genomen van Willem Jespers als voorzitter, Roos Berbers als secretaris en Sanne Berbers als penningmeester. Lasse van den Dikkenberg is verkozen als nieuwe voorzitter, Thomas Mons wordt de nieuwe secretaris en het penningmeesterschap is overgegaan naar Jon Buijs. We wensen hen veel succes met de taken die zij voor zich krijgen! Het volledige bestuur ziet er na de wissel als volgt uit:

Voorzitter: Lasse van den Dikkenberg
Penningmeester: Jon Buijs
Secretaris: Thomas Mons
Hoofd werkgroep junioren (herverkiezing): Eline Pollaert
Hoofd werkgroep WEA: Thomas Mons
Hoofd werkgroep medioren: Willem Jespers
PR: Jan Zijlstra
Algemeen bestuurslid: Sanne Berbers, Roos Berbers, Mark Smit, Stijn Verhagen